top of page

ASTET

  • 2017 yılında şirketimiz adına TTSM tarafından tescil edilmiş olup Ukrayna orjinlidir.

  • Kışlık gelişme kabiliyetinde olup soğuğa dayanıklılığı çok iyi, taban arazilerdeki kurağa ekimlerde, Kış ve Bahar aylarında yağışlarının iyi alındığı bölgelerde taban, yarı taban ve kıraç alanların tümünde yetiştiriciliği yapılabilir.

  • Kardeşlenme kabiliyeti yüksek bir çeşit olduğundan dolayı dekara 20-22 kg tohum kullanımı tavsiye edilir.

  • Kullanılacak tohumluk miktarı m2’ye 450-500 dane (20-22 kg/da) olarak tavsiye edilmektedir.

  • Kahverengi pas ve sarı pas hastalıklarına karşı yüksek derecede toleranslıdır. Kök boğazı ve septoria (yaprak leke hastalığı) hastalığına karşı orta derece toleranslıdır.

  • Ekmeklik kalitesi çok iyi olup Avrupa standartlarında BAF (Strenghtwheat) statüsünde bir buğday çeşididir.

  • Bindane ağırlığı (g) 40 - 44 gr, hektolitre (kg/hl) 80 - 84, enerji değeri (w) 250 - 350, protein değeri (%) 17 -19, glüten(%) 38 - 40`dır.

Wheat Plant
Wheat Crop
bottom of page