top of page

MİRSA

 • Beyaz başaklı, kılçıklı bir çeşittir.

 • Başakları geniş, dik ve uzun yapıdadır.

 • Bitki boyu orta olup 102-116 cm’dir. 

 • Sağlam ve kalın sap yapısına sahiptir.

 • Beyaz Sert Ekmeklik Buğday kategorisinde Türkiye’nin en kaliteli ekmeklik buğdaylarındandır.

 • Yüksek ve stabil kalite değerleri nedeniyle un sanayicisinin tercihidir.

 • Yüksek adaptasyon yeteneği nedeniyle kötü yetiştirme koşularında bile verim ve kalite değerlerini düşürmez.

 • Alternatif karakterli bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı iyidir.

 • Taban, yarı taban ve bahar yağmuru alan bölgelerin kıraç alanlarının tümünde yetiştiriciliği yapılabilir. Toprak seçiciliği yoktur.

 • Kardeşlenme kapasitesi orta,(10-13 adet) verim potansiyeli yüksektir.

 • Sap yapısı kuvvetli ve orta boylu olduğu için yatmaya karşı dayanıklıdır

 • Kullanılacak tohumluk miktarı m2’ye 450-500 dane (22-24 kg/da) olarak tavsiye edilmektedir.

 • Akdeniz, Ege, Marmara, Trakya, İç Anadolu Geçit Bölgeleri, Batı Anadolu Geçit Bölgeleri, Karadeniz sahil ve Geçit Bölgeleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yetiştiriciliği tavsiye edilir. Eğer İç Anadolu’nun soğuk bölgelerinde ekim yapılacak ise, ekim tarihi geciktirilmelidir.

 • Beyaz renkli, sert, iri ve dolgun tane yapısına sahiptir.

 • Ekmeklik kalitesi mükemmel olup en yüksek kalite bareminden satışı yapılan çeşitlerdendir.

 • Bin dane ağırlığı 38 -45 gr, Hektolitre ağırlığı 78- 81 kg/hl, protein oranı % 15-17, un verimi % 70-75, Sedimantasyon: 50 -68 ml, Enerji (W):  240-310 Joule’dur

MİRSA.jpg
Vyshyvanka
bottom of page